บริษัท พูนศรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียง-เอสจีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรฐาน บริษัทรักษาความปลอดภัย

จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรฐาน ในกระบวนการเงินเดือน ค่าจ้าง

เรามีความเที่ยงธรรมในการจ้างงาน

มาตรฐาน การให้บริการหลังการขาย

ตรวจสอบการทำงาน ประเมินผล ติตาม และปรับปรุง

มาตรฐาน ในการคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ

เรามีมาตรฐานในการรับบุคคลากร เข้าทำงาน

มาตรฐาน ในการฝึกอบรม

เรามีมาตรฐานในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่

มาตรฐาน ในการควบคุมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบคุณภาพพนักงานภายใต้การ กำกับดูแลโดยใกล้ชิดของฝ่ายปฏิบัติการ

About

บริษัท พูนศรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เปิดดำเนินการธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากร เข้าทำงานในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง ในรูปแบบ (SUB CONTRACT) โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มทุนจดทะเบียน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้บริการลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม...

เราคือผู้นำในการจัดหาแรงงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายกหลายธุรกิจ

เราจัดหาและคัดสรรแรงงานฝีมือคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

©2021 by https://www.kriang.co.th All rights reserved.

TOP